Marsha Vadhanapanich

inlovemarsha.com

About Us

inlovemarsha.com เป็นเว็บไซต์ที่พี่ช่าได้ตั้งชื่อเว็บด้วยตัวเอง โดยกล่าวว่า “ที่นี่จะเป็นที่สำหรับทุกคนที่ in love with marsha

เว็บเปิดตัวครั้งแรก ถือเอาวันที่พี่ช่า ประกาศเชิญชวนแฟนๆ ให้รู้จักเว็บนี้ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 22.26 น.

Marsha

จนถึงวันนี้ inlovemarsha.com มีอายุ 9 ปีแล้ว ที่นี่ยังคงรวบรวมทุกเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของมาช่า วัฒนพานิช ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง  🙂

ติดต่องานที่คุณจิม 083-996-4169

Instagram @marshairis
Facebook Page www.facebook.com/marshavadhanapanich
Twitter @inlovemarsha
Subscribe Youtube Channel ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCKkbWn5BqLEJg1W8mEckF2Q

2 Comments

  1. Love marsha;-) you are always my beauty icon ,,hopefully see you someday!!!!

Leave a Reply

Required fields are marked *.